Prettig wonen

Een vernieuwing van een wijk is een ingrijpend proces en vraagt tijd. Want een nieuw gebouw staat er nu eenmaal niet in een jaar. Dat betekent dat de wijk een tijd lang in de overgang zit 'van oud naar nieuw'. Juist in de tussentijd is het belangrijk om de buurt schoon, heel en veilig te houden. De Alliantie investeert zowel in het beheer van de bestaande als de nieuwe woningen. Samen met het stadsdeel, bewoners en ondernemers organiseert de Alliantie diverse activiteiten in de wijk.

In de buurt zijn Naziha Bouataouan (wijkbeheerder) en Abdel Chaara (beheerder wonen) actief. Zij zijn dagelijks in de buurt en buurtbewoners kunnen bij hen terecht met vragen, ideeĆ«n en meldingen die betrekking hebben op leefbaarheid. Naziha en Abdel hebben een kantoor op Staalmanplein 5. Hun contactgegevens vindt u hier.

Sebastiaan Westphal is de (waarnemend) wijkagent van de Staalmanpleinbuurt. Hij is vaak in de buurt te vinden.

De Alliantie neemt ook deel aan de 'kerngroep' die regelmatig bij elkaar komt om te praten over de belangrijkste ontwikkelingen in de Staalmanpleinbuurt. De kerngroep organiseert ook activiteiten voor de buurt. Belangrijke focus voor de kerngroep is perspectief bieden aan jongeren in de buurt. De kerngroep bestaat uit Stadsdeel Nieuw West, de Einsteinschool, Politie, Jongerenwerk, Street Corner en de Alliantie. Neem voor meer informatie contact op met Lysanne ter Brugge:lterbrugge@de-alliantie.nl.  

Voorbeelden van projecten in de Staalmanpleinbuurt:

Buurthelden

De Alliantie vindt het belangrijk dat bewoners en kinderen uit de Staalmanpleinbuurt hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Daarom organiseerde de Alliantie samen met ondernemers uit Studio OH3 een fotoworkshop waarbij buurtbewoners elkaar professioneel mochten fotograferen. De mooiste portretten zijn opgenomen in de nieuwbouw van Thuis West. Neem voor meer informatie contact op met gebiedscoƶrdinator Lysanne ter Brugge: lterbrugge@de-alliantie.nl.

Klussen- en meidenteam

De teams bestaan uit jongens en meiden uit de buurt die hun talent graag inzetten voor een leefbare staalmanpleinbuurt. Zij helpen bewoners bijvoorbeeld met hun verhuizing of ze gaan mee met de wijkbeheerder. Ook helpen de jongeren met het organiseren van activiteiten, zoals een sportdag voor kinderen. Neem voor meer informatie contact op met Abdel Chaara: achaara@de-alliantie.nl.

Stageplekken wijkkantoor

De Alliantie vindt het belangrijk om bewoners in de Staalmanpleinbuurt perspectief te bieden. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de jongeren in de buurt. In deze tijd is het voor jongeren niet altijd makkelijk om een stageplek te vinden. Daarom biedt de Alliantie regelmatig stageplekken aan op het wijkkantoor. Jongeren kunnen dan voor een bepaalde periode stage lopen onder begeleiding van beheerder wonen Abdel Chaara. Neem voor meer informatie contact op met Abdel Chaara: achaara@de-alliantie.nl.

Kijk voor nieuws en projecten ook op www.facebook.com/staalmanpleinbuurt

De Alliantie en het Stadsdeel horen graag hoe u tegen uw (vernieuwde) buurt aankijkt. Klik hier om uw mening te geven. Ook horen we het graag als u een idee, klacht of zorg heeft. 

Kringloop1

 

Kringloop2

 

s